Voda švicarskih ledenjaka u liposomima

Lecithin, Aqua

Iznutra

voda je izvor života

Izvana

čista voda švicarskih ledenjaka inkapsulirana u liposome za duboku i dugotrajnu hidrataciju kože

Rehidratacija i zaštita stanica kože.

Voda švicarskih ledenjaka sa svojom jedinstvenom kombinacijom minerala, inkapsulirana je u u polupropusni sustav liposoma koji dovode vlagu u duboke slojevi epiderme, što rezultira dubokom i dugotrajnom hidratacijom kože.