LJETNI POPUST!!! 40% NA LINIJU SILKY!
LJETNI POPUST!!! 40% NA LINIJU SILKY!

Politika privatnosti podataka

PRIRODA LIJEČI d.o.o. kao Voditelj zbirke ( u daljnjem tekstu :voditelj) štiti vašu privatnost koju vam omogućava najbolji i siguran način korištenja interneta. Ovaj dokument odnosi se na web stranicu https://www.nikel.com.hr/ i upravljanje načinom prikupljanja podataka i njihovim korištenjem.

Kako biste nam pomogli u zaštiti vaše privatnosti, molimo vas pročitajte ovaj tekst u cijelosti kako biste razumjeli koje informacije prikupljamo od vas i na koji način ih koristimo. U smislu ovoga teksta za vas kao korisnike web stranice koristimo zakonski naziv Ispitanik.

Sva pitanja u vezi povjerljivosti podataka možete poslati na e-mail adresu: info@nikel.com.hr ili kontaktiranjem Službenika za zaštitu osobnih podataka: Lucija Štirjan, Vlaška 40, Zagreb.

Prikupljanje osobnih podataka

PRIRODA LIJEČI d.o.o prikuplja osobne podatke kao što su e-mail adresa, ime, kućna ili poslovna adresa te telefonski broj, podatke zaprimljene uz Vaš upit u rubrici „pišite nam“ i prilikom registracije za kupnju na našoj stranici.

PRIRODA LIJEČI d.o.o također automatski prikuplja podatke o tvrdom disku ili softveru vašeg računala. Ovi podaci mogu uključivati: vašu IP adresu, tip preglednika, ime domene, vrijeme pristupa i adrese web stranica. Ovim se podacima PRIRODA LIJEČI d.o.o koristi da bi mogla nuditi svoje usluge, održavati njihovu kvalitetu, te dobiti opće statističke podatke vezane uz korištenje web stranice.

Korištenje vaših osobnih podataka

PRIRODA LIJEČI d.o.o. prikuplja vaše osobne podatke i koristi se njima kako bi održavala web stranicu i pružala vam usluge koje tražite.

PRIRODA LIJEČI d.o.o. neće prosljeđivati podatke trećim stranama.

PRIRODA LIJEČI d.o.o. neće prodavati ili iznajmljivati popise korisnika trećim stranama, osim ako nema vaše dopuštenje.

PRIRODA LIJEČI d.o.o. čuva Vaše osobne podatke sukladno rokovima propisanim obvezujućim pravnim propisima. Ako rokovi nisu propisani, onda onoliko koliko je nužno za ostvarenje Svrhe u koju su prikupljeni, uključujući primjenjive rokove zastare. Nakon isteka određenih rokova Osobne podatke brišemo, odnosno uništavamo na drugi prikladan način.

Obavještavamo Vas da ćete u slučaju provale u naš sustav i krađe osobnih podataka biti obavješteni u roku od 72 sata.

Obavještavamo Vas da imate pravo na uvid u vaše osobne podatke koje smo od Vas prikupili, obradili i koje čuvamo.

Registracija na našu web stranicu

Ispitanik ima mogućnost registracije na web stranici voditelja svojim osobnim podacima. Koji osobni podaci se prenose voditelju određuju odgovarajući unosi koji se koriste za registraciju. Osobni podaci koje unese ispitanik prikupljaju se i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu od strane voditelja i za vlastite svrhe.

Registriranjem na web stranicu voditelja, pohranjuju se i datum i vrijeme IP adrese koju dodjeljuje pružatelj internetskih usluga (ISP) i koju koristi ispitanik. Čuvanje ovih podataka odvija se u pozadini pošto je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga te da, ako je potrebno, omogućimo istragu počinjenih prekršaja. Pohranjivanje tih podataka potrebno je za osiguranje voditelja. Ti se podaci ne prenose trećim stranama, osim ako postoji zakonska obveza prijenosa podataka ili ako prijenos služi svrsi kaznenog progona.

Registracija ispitanika, uz dobrovoljnu naznaku osobnih podataka, neophodna je omogućiti voditelju da ponudi sadržaje ili usluge koje se mogu ponuditi samo registriranim korisnicima zbog prirode predmeta. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom registracije ili ih potpuno izbrisati iz zbirke osobnih podataka voditelja.

Voditelj obrade osobnih podataka mora u svakom trenutku dati informacije po zahtjevu svakom ispitaniku o tome koji su osobni podaci pohranjeni o ispitaniku. Nadalje, voditelj zbirke osobnih podataka će ispraviti ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku nositelja podataka (ispitanika), pod uvjetom da ne postoje zakonske obveze pohrane.

Mogućnost kontakta putem web stranice

Web stranica tvrtke PRIRODA LIJEČI d.o.o. sadrži informacije koje omogućuju brz kontakt putem elektronskih medija kao i direktnu komunikaciju koja uključuje email adresu. Ako ispitanik kontaktira voditelja obrade osobnih podataka putem emaila ili kontakt formulara preneseni osobni podaci su automatski spremljeni. Osobni podaci preneseni dobrovoljno od strane ispitanika prema voditelju obrade osobnih podataka se automatski pohranjuju u svrhu obrade ili daljnje komunikacije sa ispitanikom. Ne postoji prijenos ove vrste osobnih podataka prema trećoj strani.

Rutinsko brisanje ili blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka će obrađivati i držati osobne podatke ispitanika jedino u vremenu koje je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi držanja osobnih podataka, ili do roka koji dopušta Zakonodavstvo EU ili drugi zakonodavci pod čijom je nadležnosti voditelj obrade osobnih podataka.

Ako se razlog spremanja osobnih podataka ne može ispuniti ili period čuvanja određen od strane Zakonodavstva EU ili drugih nadležnih zakonodavaca istekne, osobni podaci ispitanika će se rutinski blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim preduvjetima.

Društvene mreže

Naša stranica sadrže gumbe iz mreža društvenih medija kojima možete preporučiti ponude PRIRODA LIJEČI d.o.o. Ako kliknete na takav gumb, operaterima web-mjesta možete prenijeti sljedeće podatke: IP adresu, informacije o pregledniku i operacijskom sustavu, razlučivost zaslona, instalirane dodatke preglednika kao što je Adobe Flash Player, podrijetlo posjetitelja, URL trenutnu stranicu.

Korištenje payway-a kao načina plaćanja

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirala komponente PayWay-a. PayWay je on-line pružatelj platnih usluga. Tvrtka PRIRODA LJEČI d.o.o. koristi PayWay T-Com-a koji primjenjuje najmodernije standarde zaštite podataka – protokol Secure Socket Layer (SSL) s 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritmom. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između sustava T-Com i centara za autorizaciju tvrtki kreditnih kartica obavlja preko privatne mreže koja je zaštićena od neovlaštenog pristupa dvostrukim „zaštitnimzidom“.

Vlasnik PayWay-a je Hrvatski Telekom d.d., Ulica grada Vukovara 23/4, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Ako ispitanik odabere “PayWay” kao opciju plaćanja u online trgovini tijekom procesa naručivanja, automatski prenosimo podatke ispitanika PayWay-u. Odabirom ove mogućnosti plaćanja, ispitanik pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.

Osobni podaci koji se prenose PayWay-u obično su ime, prezime, adresa, telefonski broj ili drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Obrada ugovora o kupoprodaji također zahtijeva takve osobne podatke koji su povezani s odgovarajućim nalogom.

Prijenos podataka usmjeren je na obradu plaćanja i sprječavanje prijevara. Voditelj će prenijeti osobne podatke PayWay-u, osobito ako se daju valjani interesi za prijenos. Izmjenjeni osobni podaci između PayWay-a i voditelja za obradu osobnih podataka PayWay će prenijeti agencijama kreditiranja. Ovaj prijenos je namijenjen provjeri identiteta i kreditne sposobnosti.

PayWay će, ako je potrebno, prenijeti osobne podatke svojim podružnicama, pružateljima usluga ili kooperantima u mjeri u kojoj je to potrebno radi ispunjavanja ugovornih obveza ili pružanja podataka koji će se obrađivati u narudžbi.

Ispitanik ima mogućnost opozvati pristanak na obradu osobnih podataka u bilo koje doba od PayWay-a. Opoziv neće imati nikakvog utjecaja na osobne podatke koji se moraju obrađivati, koristiti ili prenositi u skladu s (ugovornom) obradom plaćanja.

Detaljnije informacije o PayWay-u potražite na adresi https://www.hrvatskitelekom.hr/poslovni/ict/payway

Prava ispitanika

PRAVO NA POTVRDU OSOBNIH PODATAKA
Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da od voditelja obrade osobnih podataka PRIRODA LIJEČI d.o.o. dobije potvrdu koriste li se ili obrađuju njegovi ili njeni osobni podaci. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka na e-mail info@nikel.com.hr ili kontaktiranjem Službenika za zaštitu osobnih podataka: Lucija Štirjan, Vlaška 40, Zagreb.

PRAVO NA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA
Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, Europske odredbe i direktive omogućuju ispitaniku pristup sljedećim informacijama:

svrha obrade osobnih podataka;

vrsta traženih osobnih podataka;

primatelj ili vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podaci, posebno primatelji iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija;

gdje je moguće, predviđeni period čuvanja osobnih podataka, ili u slučaju nemogućnosti kriterij koji određuje taj period;

postojanje prava ispitanika da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka ispitanika ili pravo ispitanika na prigovor protiv obrade osobnih podataka;

postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu;

ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od ispitanika, dostupne informacije o izvoru osobnih podataka;

postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka na koje se odnosi Članak 22, Stavci 1 i 4 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i u navedenom slučaju dostupne informacije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posljedice po ispitanika.

Nadalje, ispitanik ima pravo na informaciju ako se njegovi ili njeni osobni podaci prenose na treće zemlje ili međunarodne organizacije. U tom slučaju ispitanik ima pravo na informaciju o sigurnosnim mjerama provedenim u prijenosu podataka.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podatak e-mail info@nikel.com.hr ili kontaktiranjem Službenika za zaštitu osobnih podataka: Lucija Štirjan, Vlaška 40, Zagreb.

PRAVO NA ISPRAVAK OSOBNIH PODATAKA
Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije ispravak netočnih osobnih podataka. Imajući u vidu svrhu obrade osobnih podataka, ispitanik ima pravo da mu/joj se nepotpuni osobni podaci upotpune, uz ostalo i putem upotpunjujuće izjave.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka e-mail info@nikel.com.hr ili kontaktiranjem Službenika za zaštitu osobnih podataka: Lucija Štirjan, Vlaška 40, Zagreb.

PRAVO NA BRISANJE OSOBNIH PODATAKA (PRAVO DA BUDETE ZABORAVLJENI)
Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka traži brisanje osobnih podataka vezanih uz ispitanika bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od uvjeta, sve dok obrada nije nužna:

Osobni podaci više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.

Ispitanik je povukao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na Članku 6, Stavku 1 ili Članku 9, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.

Ispitanik se protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se ispitanik protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Osobni podaci su protuzakonito obrađeni.

Osobni podaci se moraju izbrisati prema zakonskoj obavezi po Zakonodavstvu EU ili zakonima države članice čije je voditelj obrade osobnih podataka državljanin.

Osobni podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluge informacijskog društva prema Članku 8, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja web stranica tvrtke PRIRODA LIJEČI d.o.o., on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka e-mail info@nikel.com.hr ili kontaktiranjem Službenika za zaštitu osobnih podataka: Lucija Štirjan, Vlaška 40, Zagreb.

Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati da se brisanje osobnih podataka izvrši odmah.

Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu osobnih podataka, a po Članku 17, Stavku 1 je obavezno brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka će vodeći obzira o tehničkom izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka na web stranici tvrtke PRIRODA LIJEČI d.o.o. će osigurati provedbu navedenih mjera u svakom pojedinačnom slučaju.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka pribavi pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima gdje je sljedeće primjenjivo:

Točnost osobnih podataka je osporena od strane ispitanika što omogućuje voditelju obrade osobnih podataka da provjeri točnost osobnih podataka.

Obrada osobnih podataka je protuzakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje uporabe navedenih osobnih podataka.

Voditelju obrade osobnih podataka osobni podaci više nisu potrebni za obradu, međutim ispitaniku su potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Ispitanik se usprotivio obradi osobnih podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka čekajući provjeru nadjačavaju li zakonski temelji voditelja obrade osobnih podataka one ispitanika.

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje prikuplja web stranica tvrtke PRIRODA LIJEČI d.o.o, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka na e-mail info@nikel.com.hr ili kontaktiranjem Službenika za zaštitu osobnih podataka: Lucija Štirjan, Vlaška 40, Zagreb. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati ograničenje obrade osobnih podataka.

PRAVO NA PRENOSIVOST OSOBNIH PODATAKA
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju od strane voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranom, većinski korištenom i čitkom formatu. Ispitanik ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na privoli po točki A, Članka 6, Stavka 1 ili točki A, Članka 9, Stavka 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ili po ugovoru prema točki B, Članka 6, Stavka 1 Opće uredbe o zaštiti podataka, a obrada podataka se vrši automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnog interesa ili za obavljanje službene dužnosti voditelja obrade osobnih podataka.

Nadalje, po postojećem pravu na prenosivost osobnih podataka iz Članka 20, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ispitanik ima pravo da se njegovi ili njeni osobni podaci prenesu direktno između voditelja obrade osobnih podataka gdje je to tehnički izvedivo gdje taj postupak ne ugrožava prava i slobode drugih ispitanika.

Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost osobnih podataka, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice tvrtke PRIRODA LIJEČI d.o.o na e-mail: info@nikel.com.hr ili kontaktiranjem Službenika za zaštitu osobnih podataka: Lucija Štirjan, Vlaška 40, Zagreb.

PRAVO NA PRIGOVOR
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, a temelji se na točkama E i F Članka 6, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Također se može primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi.

Web stranica tvrtke PRIRODA LIJEČI d.o.o u slučaju prigovora neće nastaviti obradu osobnih podataka, osim u slučaju kad postoji ozbiljan zakonski temelj za obradu osobnih podataka, a koji može premostiti interese, prava i slobode ispitanika, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Ukoliko web stranica tvrtke PRIRODA LIJEČI d.o.o . vrši obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se koriste u te svrhe. Ovo se primjenjuje i za profiliranje koje je usko povezano za svrhe takvog direktnog marketinga. Ako ispitanik izrazi prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, web stranica tvrtke PRIRODA LIJEČI d.o.o više neće vršiti obradu osobnih podataka ispitanika za svrhu direktnog marketinga.

Dodatno, ispitanik ima na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane web stranice tvrtke PRIRODA LIJEČI d.o.o , a koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe prema Članku 89, Stavak 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa.

Kako bi iskoristio pravo na prigovor, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice tvrtke PRIRODA LIJEČI d.o.o., prigovor možete poslati na e-mail adresu info@nikel.com.hr ili kontaktiranjem Službenika za zaštitu osobnih podataka: Lucija Štirjan, Vlaška 40, Zagreb.

Uz to, ispitanik u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EC, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA, UKLJUČUJUĆI PROFILIRANJE
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega ili nju, sve dok odluka (1) nije dio dogovora između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) nije dopuštena po zakonima EU ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese ispitanika, ili (3) nije temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

Ako je odluka (1) potrebna za ugovor između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) se temelji na izričitoj privoli ispitanika, web stranica tvrtke PRIRODA LIJEČI d.o.o. će provesti mjere koje će čuvati ispitanikova prava, slobode i interese, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja osobnih podataka kojem će izraziti svoj stav i osporavanje odluke.

Ako ispitanik želi iskoristiti prava u vezi automatiziranog individualnog donošenja odluka, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice tvrtke PRIRODA LIJEČI d.o.o. na e-mail adresu: info@nikel.com ili kontaktiranjem Službenika za zaštitu osobnih podataka: Lucija Štirjan, Vlaška 40, Zagreb.

PRAVO NA POVLAČENJE I UKIDANJE PRIVOLE
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu za obradu osobnih podataka u svakom trenutku.

Ako ispitanik želi iskoristiti pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice tvrtke možete poslati poruku na e-mail adresu: info@nikel.com.hr kontaktiranjem Službenika za zaštitu osobnih podataka: Lucija Štirjan, Vlaška 40, Zagreb.

BUDIMO U KONTAKTU!

ZA POSEBNE PONUDE I POPUSTEZahvaljujemo se na Vašoj prijavi.