Hijaluron u obliku soli

Sodium hyaluronate

Iznutra

hijaluron je sastavni dio naše kože, zaslužan je da naša koža u mladosti sadrži čak 65% vode što joj daje punoću

Izvana

na sebe veže vodu, povećava punoću i elastičnost kože

Hijaluron u obliku soli lako prolazi kroz površinski sloj kože, u vezivnom tkivu kože djeluje kao molekularna spužva, veže vodu, povećava volumen.

Hijaluronska kiselina ima veliku molekularnu masu i kao takva je nedjelotvorna za njegu kože jer ostaje na površini kože. Hijaluron u obliku soli ima malu molekulu te ulazi u duboke slojeve epiderme gdje djeluje kao polivalentni ovlaživač s dugotrajnim učinkom.