Fruktoza, glukoza, saharoza

Fructose, Glucose, Sucrose

Iznutra

izvor energije

Izvana

vežu vodu i opskrbljuju kožu vlagom

Polisaharidi, šećeri koji na sebe vežu vodu i opskrbljuju kožu vlagom, prirodni su ovlažujući faktori.

U biljnom svijetu je velika raznolikost polisaharida, oni izgrađuju stanične stjenke ili su rezerven tvari.