Chose language(country)

Pitanja i savjeti! Pohvale i pokude?

Pišite nam, rado ćemo vam pomoći

Povjerljivost podataka

Povjerljivost podataka korisnika.

Priroda liječi d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja na naše online stranice i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa naših korisnika kad nam se isti dobrovoljno dostave. Te ćemo podatke koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtjevima za informacijama te ćemo se oslanjati na te podatke kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika, a radi unapređenja naših proizvoda i usluga. U tom pogledu možemo koristiti te informacije kako bismo Kontaktirali korisnike. Nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti Priroda liječi d.o.o. bit će objavljena na ovoj web stranici.